Tổng hợp Công thức tính chu vi hình bình hành, diện tích hình bình hành

Nhớ được cách tính, công thức tính diện tích hình bình hành, chu vi sẽ rất hữu ích, giúp các em học sinh có thể hiểu bài, làm bài tập dễ dàng, cải thiện điểm hiệu quả. Nếu các em quên thì có thể trau dồi lại kiến thức này.

XEM THÊM: Bao nhiêu ngày nữa đến tết? Giao thừa năm 2022 vào ngày nào?

Cách tính chu vi hình bình hành, cách tính diện tích hình bình hành là nội dung chính trong bài viết này. Trong toán học, mỗi loại hình sẽ có đặc điểm nhận dạng và các công thức tính toán khác nhau. VnDoc sẽ cung cấp cho các bạn khái niệm, công thức tính chu vi hình bình hành và ví dụ đơn giản, dễ hiểu nhất về cách tính chu vi, diện tích hình bình hành.

Hình bình hành là một hình tứ giác đặc biệt khi có các cặp cạnh đối song song với nhau, đây là một trong những hình học mà các em học sinh sẽ gặp rất nhiều trong quá trình học môn Toán – Hình học. Công thức tính diện tích hình bình hành, hay cách tính diện tích hình tam giác, hình vuông, hình tròn là một kiến thức khá quan trọng khi áp dụng vào việc tính toán các dạng bài tập trong chương trình giáo dục hoặc công việc thiết kế. Tuy vậy trên thực tế không phải ai cũng nắm rõ công thức tính chu vi và diện tích hình bình hành cũng như cách áp dụng vào thực tế.

Cách tính diện tích hình bình hành, chu vi hình bình hành

Thông qua bài viết này, Taimienphi.vn hy vọng bạn đọc sẽ hiểu thêm một kiến thức toán học vô cùng quan trọng và được áp dụng khá phổ biến.

CÔNG THỨC TÍNH CHU VI HÌNH BÌNH HÀNH VÀ DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

1. Khái Niệm Hình Bình Hành

Hình bình hành là tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song hoặc có 1 cặp đối bằng nhau và song song với nhau. Để hiểu hơn về hình này, các bạn cùng tham khảo trên Wikipedia bài viết về hình bình hành.

Tính chất:

– Các góc đối bằng nhau
– Các cạnh đối bằng nhau và song song với nhau
– Hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Dấu hiệu nhận biết: 

– Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song
– Tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau
– Tứ giác có một cặp góc đối bằng nhau
– Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau
– Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
– Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau
– Hình thang có hai cạnh bên song song

2. Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành

– Khái niệm diện tích hình bình hành: Diện tích hình bình hành bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.
– Cách tính diện tích hình bình hành:

Trong đó:
– a: Cạnh đáy của hình bình hành.
– h: Chiều cao (nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành).

Ví dụ: Có một hình bình hành có chiều dài cạnh đáy CD = 8 cm và chiều cao nối từ đỉnh A xuống cạnh CD dài 5 cm. Hỏi diện tích của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành
Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành

Giải:

– Theo cách tính diện tích hình bình hành, ta áp dụng vào để tính diện tích hình bình hành như sau:
– Có chiều dài cạnh đáy CD (a) bằng 8 cm và chiều cao nối từ đỉnh xuống cạnh đáy bằng 5 cm. Suy ra ta có cách tính diện tích hình bình hành:

S (ABCD) = a x h = 8 x 5 = 40 cm2

3. Công Thức Tính Chu Vi Hình Bình Hành

Taimienphi.vn sẽ cung cấp cho các em khái niệm, công thức tính chu vi hình bình hành và ví dụ đơn giản, dễ hiểu nhất về cách tính chu vi, diện tích hình bình hành.
– Khái niệm chu vi hình bình hành: chu vi của một hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói cách khác, chu vi hình bình là tổng độ dài của 4 cạnh hình bình hành.
– Công thức tính chu vi hình bình hành:

Trong đó:
– C: Chu vi hình bình hành.
– a và b: Hai cạnh bất kỳ của hình bình hành.

Ví dụ: Cho một hình bình hành ABCD có hai cạnh a và b lần lượt là 5 cm và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Giải: Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có:

C = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm

Công Thức Tính Chu Vi Hình Bình Hành
Công Thức Tính Chu Vi Hình Bình Hành

4. Bài Tập Liên Quan Tới Tính Chu Vi, Diện Tích Hình Bình Hành

Bài 1: Cho hình bình hành có chu vi là 384cm, độ dài cạnh đáy = 5 lần cạnh kia,  = 8 lần chiều cao. Tính diện tích của hình bình hành.

Bài giải:

– Gọi cạnh bên = a, ta có: cạnh đáy = 5a, chiều cao = 5a/8
– Chu vi hình bình hành = (cạnh bên + cạnh đáy) x 2 = 384
<=> (a + 5a) x 2 = 384
<=> a = 30cm
Do đó, cạnh bên = 32cm, cạnh đáy = 160cm, chiều cao = 20
Vì thế, diện tích hình bình hành là 20 x 160 = 3600 (cm2)

Công Thức Tính Chu Vi Hình Bình Hành
Công Thức Tính Chu Vi Hình Bình Hành

Bài 2: Một mảnh đất hình bình hành, biết cạnh đáy bằng 23m, mở rộng mảnh đất bằng việc tăng cạnh đáy mảnh đất này thêm 5cm thì được mảnh đất hình bình hành mới có diện tích lớn hơn mảnh đất ban đầu là 115m2. Tính diện tích mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Bài giải:

Dựa vào công thức tính diện tích hình bình hành:

– Theo đầu bài, diện tích mảnh đất hình hành mới = 115m2
– Do đó, chiều cao của mảnh đất là 115 : 5 = 23 m
– Vì thế diện tích mảnh đất hình bình hành ban đầu là 23 x 23 = 529m2

Bài 3: Một mảnh đất hình bình hành có cạnh đáy là 27m. Người ta thu hẹp lại mảnh đất do bằng việc cắt giảm dáy của hình bình hành này khoảng 5m nên hình bình hành mới có diện tích nhỏ hơn mảnh đất ban đầu là 15m2. Tính diện tích mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Bài giải: 

– Theo đầu bài, diện tích mảnh đất hình thoi bị cắt đi là 15m2.
– Do đó, chiều cao của mảnh đất là 15 : 5 = 3m2.
– Vì thế, diện tích của mảnh đất hình bình hành ban đầu là 3 x 27 = 81m2.

Bài tập áp dụng cách tính chu vi, diện tích hình bình hành

Tham khảo thêm:

  • Bài tập hình học nâng cao lớp 4 (Có đáp án)
  • Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán có nội dung hình học

Bài tập 1: Tính diện tích hình bình hành ABCD

Cho hình bình hành ABCD có chiều cao hạ xuống cạnh CD là 5, chiều dài CD là 15, hãy tính diện tích hình bình hành ABCD

Bài giải:

S (ABCD) = 5 x 15 = 75 cm2

Bài tập 2: Tính diện tích mảnh đất

Mảnh đất hình bình hành có cạnh đáy là 47m, mở rộng mảnh đất bằng cách tăng các cạnh đáy của hình bình hành này thêm 7m thì được mảnh đất hình bình hành mới có diện tích hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189m2. hãy tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích tăng thêm chính là diện tích hình bình hành có cạnh đáy 7m và chiều cao là chiều cao của mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao mảnh đất là: 189 : 7 = 27 (m)

Diện tích mảnh đất hình bình hành ban đầu là: 27 x 47 = 1269 (m2)

Bài tập 3: Tính diện tích hình bình hành

Cho hình bình hành có chu vi là 480cm, có độ dài cạnh đáy gấp 5 lần cạnh kia và gấp 8 lần chiều cao. Tính diện tích hình bình hành

Bài giải:

– Ta có nửa chu vi hình bình hành là: 480 : 2 = 240 (cm)

– Nếu như coi cạnh kia là 1 phần thì cạnh đáy chính là 5 phần như vậy.

Ta có cạnh đáy hình bình hành là: 240 : (5+1) x 5 = 200 (cm)

Tính được chiều cao của hình bình hành là: 200 : 8 = 25 (cm)

Diện tích của hình bình hành là: 200 x 25 = 5000 (cm2)

Bài tập 4: Tính diện tích hình bình hành

Cho hình bình hành có chu vi là 364cm và độ dài cạnh đáy gấp 6 lần cạnh kia; gấp 2 lần chiều cao. Hãy tính diện tích hình bình hành đó

Bài giải:

Nửa chu vi hình bình hành là: 364 : 2 = 182 (cm)

Cạnh đáy gấp 6 lần cạnh kia nên nửa chu vi sẽ gấp 7 lần cạnh kia.

Cạnh đáy hình bình hành là: 182 : 7 x 6 = 156 (cm)

Chiều cao hình bình hành là: 156 : 2 = 78 (cm)

Diện tích hình bình hành là: 156 x 78 = 12168 (cm2)

XEM THÊM: 1992 Mệnh Gì? 1992 Tuổi Gì – Hợp Màu Nào & Hướng Nào?

Bài tập 5: Tính diện tích hình bình hành

Một hình bình hành có cạnh đáy là 71cm. Người ta thu hẹp hình bình hành đó bằng cách giảm các cạnh đáy của hình bình hành đi 19 cm được hình bình hành mới có diện tích nhỏ hơn diện tích hình bình hành ban đầu là 665cm2. Tính diện tích hình bình hành ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích giảm đi chính là diện tích hình bình hành có cạnh đáy là 19m và chiều cao là chiều cao mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao hình bình hành là: 665 : 19 = 35 (cm)

Diện tích hình bình hành đó là:

71 x 35 = 2485 (cm2)

Tham khảo thêm: Tính diện tích hình bình hành biết 2 đường chéo

Bài tập trắc nghiệm về hình bình hành lớp 4

Câu 1: Chọn phát biểu đúng.

A. Hình bình hành là hình có 4 cạnh bằng nhau.

B. Hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

C. Hình bình hành là hình có một cặp song song.

D. Hình bình hành là hình có 4 góc bằng nhau.

Câu 2: Diện tích hình bình hành ABCD là:

A. 9 cm2

B. 3 cm2

C. 18 cm2

D. 36 cm2

Câu 3: Cho hình bình hành có diện tích là 312 m2, độ dài đáy là 24 m, chiều cao hình bình hành đó là:

A. 17m

B. 30m

C. 37m

D. 13m

Câu 4: Cho hai hình vẽ bên. Chọn câu trả lời đúng.

A. Diện tích hình chữ nhật MNPQ bằng diện tích hình thoi ABCD.

B. Diện tích hình chữ nhật MNPQ nhỏ hơn diện tích hình thoi ABCD.

C. Diện tích hình thoi ABCD nhỏ hơn diện tích hình chữ nhật MNPQ.

D. Diện tích hình chữ nhật MNPQ gấp hai lần diện tích hình thoi ABCD.

Câu 5: Cho hình bình hành độ dài đáy là 24 cm, chiều cao hình bình hành là 2dm. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 26 cm2

B. 28cm2

C. 480 cm2

D. 4800 cm2

Câu 6: Cho khu đất hình bình hành độ dài đáy là 300dm, chiều cao khu đất hình bình hành là 20m. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 6000 cm2

B. 600 cm2

C. 600 dm2

D. 600 m2

Câu 7: Cho hình bình hành có diện tích là 360 cm2, độ đáy là 15 cm. Chiều cao hình bình hành đó là:

A. 24m

B. 24dm

C. 24 cm

D. 240 mm

5. Phương Pháp Học Công Thức Tính Diện Tích, Chu Vi Hình Bình Hành

– Thường xuyên làm bài tập: Không chỉ nhớ được công thức mà khi làm bài tập toán bạn có thể nhanh chóng nhận ra bài tập đó nên áp dụng công thức nào để tính, từ đó hiểu sâu được vấn đề hơn. Hơn nữa, trong khi làm bài, các kiến thức của bạn sẽ xâu chuỗi với nhau giúp bạn tư duy và làm bài tập hiệu quả.

– Học công thức: Đối với công thức tính diện tích hình bình hành, chu vi, bạn có thể học và áp dụng mẩu thơ sau:

Bình hành diện tích tính sao
Chiều cao nhân dáy ra liền khó chi
Chi vi thì cần những gì
Cạnh kề cộng lại ta thời nhân hai

Tất nhiên ví dụ trên đây chỉ mang tính chất cơ bản và khá dễ áp dụng, đối với các bài toán phức tạp hơn, người làm cần vận dụng thêm mối tương quan giữa các thành phần trong một công thức và các công thức khác để giải quyết bài toán.

Trong toán học hoặc nhiều bài toán thiết kế hình học thực tế, các công thức tính chu vi và diện tích hình tròn, công thức tính diện tích hình tam giác, hình chữ nhật đã trở nên khá phổ biến và gần như được áp dụng thường xuyên. Cũng bởi vậy, việc nắm vững công thức tính diện tích hình bình hành, chu vi hình bình hành sẽ giúp bạn có thể dễ dàng giải quyết được nhiều bài toán kết hợp nhiều hình phức tạp hơn.

Hình bình hành cũng như hình tròn đều là những hình có thể được coi là khó hơn các hình vuông, chữ nhật một chút, chính vì thế mà các tính năng diện tích cũng có phần rắc rối hơn. Hình tròn là một hình học chúng ta sẽ thường xuyên gặp trong các bài toán hay cả trong cuộc sống hằng ngày, nắm được cách tính chu vi hình tròn, diện tích hình tròn sẽ giúp các bạn dễ dàng giải các bài toán cũng như công việc ngoài cuộc sống một cách dễ dàng.

XEM THÊM:Shark Hưng là ai? Tiểu sử đầy đủ về Phạm Thanh Hưng

Ngoài hình bình hành, các bạn có thể tham khảo thêm công thức tính chu vi và diện tích của các hình khác như hình thoi, hình vuông, hình thang, hình chữ nhật…

Hi vọng qua bài viết trên đây, bạn đã hiểu rõ hơn và nắm được những kiến thức cơ bản về hình bình hành. Hãy để lại comment bên dưới nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến trao đổi với BanThoPhatLoc.com nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *